Skip to main content

Balans in de klas

Ieder kind verdient een kans!

Balans in de klas

Wil jij inzicht krijgen in de dynamiek, de onderlinge verhoudingen in de klas? Wat speelt er en is er genoeg veiligheid?  Voelt iedereen zich wel  veilig genoeg? En weet je dat nu zeker?

Maar kún je dat wel zeker weten? Er speelt vaak meer dan je aan de oppervlakte waarneemt. Heb je het idee dat er leerlingen buitengesloten worden? Wat er gebeurt bij de meiden onderling, meidenvenijn? Stoer jongensgedrag, heb je dat in beeld?

Dat er af en toe gedoe is onderling? Dat er kinderen niet lekker in hun vel zitten? Zich niet echt veilig voelen om vragen te stellen? Etc. Hoe kun je de sociale veiligheid waarborgen?

Door een traject met groepsopstellingen. Een zeer effectieve aanpak! Met als resultaat een veiliger, sociaal klimaat, meer eenheid in je klas, zodat iedere leerling met een fijner gevoel naar school komt, meer zichzelf durft te zijn en zich gezien voelt. Je weet als geen ander dat dat ook weer een positief effect heeft op de leerresultaten. Naast dat een opstelling actuele verstoringen bloot legt, werkt het ook preventief. En in klassen waar het al goed loopt, wordt de groepscohesie juist bekrachtigd.

Hoe  fijn zou het zijn als er eens met een andere blik, een systemische bril, naar je klas en de onderlinge verhoudingen gekeken wordt zodat zichtbaar wordt wat er in de onderstroom speelt? Door een situatie vanuit systemisch perspectief te bekijken, krijg je namelijk meer zicht op wat er écht speelt in je klas. Je ervaart welke drie oerkrachten er werken in de onderstroom, zodat je beter begrijpt wat je al voelde maar waar je nog geen woorden voor had.

Met een groepsopstelling (m.b.v. poppetjes) krijg je deze dynamiek in beeld. Door de leerlingen uit te nodigen om te vertellen wat ze waarnemen, voor zich op tafel zien, ontstaat er een gesprek, inzicht in hun eigen rol en vervolgens meer begrip voor (het gedrag van) de ander. Als er in de onderstroom wat ‘aangeraakt’ wordt, dan is dat blijvend. Met als gevolg een betere sfeer, een veiliger gevoel voor elk kind! Een beeld zegt meer dan 1000 woorden…

Als mentor, docent ben jij onderdeel van de dynamiek, het ‘systeem’. En met een systeem bedoelen we hier jouw klas, jouw team. Christa Trommel en ik begeleiden dit proces helemaal, zodat jij je eigen rol en aandeel kunt ervaren en inzichten ontvangt.

Christa en ik hebben samen veel ervaring met systemisch werken, kinderen, pubers in het voortgezet onderwijs, GGZ, Veiligthuis en jeugdhulpverlening.

Ik werk als Master Systemisch Coach in mijn eigen prakijk en Christa in haar eigen praktijk met Reiki en Accesbars.

Wij verzorgen groepsopstellingen samen o.a. in het voortgezet en middelbaar onderwijs in klassen en in (docenten)teams.

Met deze rijk gevulde rugzak met veel systemisch werken, kunnen we jou en je klas op een professionele, maar vooral persoonlijk gerichte wijze helpen.

Met oog voor elke leerling, de klas als geheel én jou als mentor, docent. Een traject per klas: - Voorafgaand het eerste bezoek ontvangt de mentor een vragenlijst m.b.t. de hulpvraag en de beginsituatie. -

Het traject bestaat uit drie bezoeken van 1.5 uur. Tussen deze bezoeken liggen 4-6 weken. Data en tijden in overleg. -

De bezoeken bestaan uit groepsopstellingen en evt. andere interventies. - In de week voor de tweede en laatste ontmoeting ontvangt de mentor enkele schriftelijke vragen m.b.t. de situatie op dat moment. - Na afloop van elk bezoek volgt een (kort) nagesprek/evaluatie.

Tevens sturen we na het laatste bezoek een kort verslag op papier met nog enkele adviezen.

De mentor, docent maakt altijd deel uit van de klas, en is dus aanwezig! en neemt deel aan de opstelling.

De begeleiding van dit traject bestaat altijd uit 2 personen, t.w. Elly Vroegh  en Christa Trommel

Kennismaking met EVBalans

Wil jij meer informatie hoe het werkt, wat wat doen en wat jullie moeten doen? 

Maak dan een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Opstelling in de klas

De kosten van dit traject zijn € 1750,- exclusief reiskosten à € 0,19/km en reistijdvergoeding 1 enkele reis per dag à € 85,- /uur.

Nieuwsgierig? Vraag een verslag op van eerder bezoeken op scholen.

Coachingstraject

Individueel coachingstraject op maat. voor een puber

Vraag naar de mogelijkheden

Meer informatie over balans in de klas?

Een op maat gemaakt plan, vraag mij om de mogelijkheden

Alle bedragen zijn exclusief reiskosten!

Betalingsvoorwaarden
Annuleren, verzetten of vergeten van een sessie kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur vóór de gemaakte afspraak. Daarna zal de gehele sessie in rekening worden gebracht